15 cách chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau

Để chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau các em có thể sử dụng một trong 15 cách dưới đây.

1. Hai cạnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau. (Hình học lớp 7)

2. Hai cạnh bên của tam giác cân, hình thang cân.(Hình học lớp 7)

3. Sử dụng tính chất trung điểm. (Hình học lớp 7)

4. Khoảng cách từ một điểm trên tia phân giác của một góc đến hai cạnh của góc

5. Khoảng cách từ một điểm trên đường trung trực của một đoạn thẳng đến hai đầu đoạn thẳng. (Hình học lớp 7)

6. Hình chiếu của hai đường xiên bằng nhau và ngược lại. (Hình học lớp 7)

7. Dùng tính chất bắc cầu.

8. Có cùng độ dài hoặc cùng nghiệm đúng một hệ thức.

9. Sử dụng tính chất của các đẳng thức, hai phân số bằng nhau.

10. Sử dụng tính chất đường trung tuyến của tam giác vuông, đường trung bình trong tam giác. (Hình học lớp 8)

11. Sử dụng tính chất về cạnh và đường chéo của các tứ giác đặc biệt. (Hình học lớp 8)

12. Sử dụng kiến thức về diện tích. (Hình học lớp 8)

13. Sử dụng tính chất hai dây cách đều tâm trong đường tròn. (Hình học lớp 9)

14. Sử dụng tính chất hai tiếp tuyến giao nhau trong đường tròn. (Hình học lớp 9)

15. Sử dụng quan hệ giữa cung và dây cung trong một đường tròn. (Hình học lớp 9)

Series Navigation<< 4 cách chứng minh hai cung tròn bằng nhau7 cách chứng minh một đoạn thẳng bằng 1/2 đoạn thẳng khác >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *