Tháng: Tháng Sáu 2018

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Tây Ninh 2018

Đề thi vào lớp 10 môn Toán không chuyên Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Tây Ninh năm học 2018 -2019. Ngày thi 1 tháng 6 năm 2018, thời gian làm bài 120 phút. Nội dung đề thi: Câu 1. (1,0 điểm) Tính giá trị biểu thức: T= √16 5. Câu 2. (1,0 điểm) Giải phương trình […]

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2