Bài tập Chương 3: Góc với đường tròn – Hình học 9

Ở bài viết này Toancap2.net chia sẻ cho các em học sinh lớp 9 các bài tập thuộc chương 3: Góc với đường tròn. Chúc các em học tốt.

Với mỗi dạng bài đều nhắc lại lý thuyết:

– Góc ở tâm. Số đo cung

– Liên hệ giữa cung và dây

– Liên hệ giữa góc và đường tròn

– Cung chứa góc – Bài toán quỹ tích

– Quan hệ giữa tứ giác và đường tròn

– Đường tròn ngoại tiếp – nội tiếp, Độ dài đường tròn – cung tròn, Diện tích hình tròn – hình quạt tròn

Làm toàn bộ Bài tập Chương 3: Góc với đường tròn – Hình học 9:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *