Bài tập ôn chương 1: Tìm X – Số học 6

Bài 1: Tìm x:

a)     165 : x = 3

b)    x – 71 = 129

c)     22 + x = 52

d)    2x = 102

e)     x + 19 = 301

f)      93 – x = 27

Bài 2: Tìm x:

a)     71 – (33 + x) = 26

b)    (x + 73) – 26 = 76

c)     45 – (x + 9) = 6

d)    89 – (73 – x) = 20

e)      (x + 7) – 25 = 13

f)      198 – (x + 4) = 120

g)    2(x- 51) = 2.23 + 20

h)    450 : (x – 19) = 50

i)       4(x – 3) = 72 – 110

j)       140 : (x – 8) = 7

k)    4(x + 41) = 400

l)       11(x – 9) = 77

m)  5(x – 9) = 350

n)    2x – 49 = 5.32

o)    200 – (2x + 6) = 43

p)    135 – 5(x + 4) = 35

q)    25 + 3(x – 8) = 106

r)      32(x + 4) – 52 = 5.22

Bài 3: Tìm x:

a)     7x – 5 = 16

b)    156 – 2x = 82

c)     10x + 65 = 125

d)    8x + 2x = 25.22

e)     15 + 5x = 40

f)      5x + 2x = 62 – 50

g)    5x + x = 150 : 2 + 3

h)    6x + x = 511 : 59 + 31

i)       5x + 3x = 36 : 33.4 + 12

j)       4x + 2x = 68 – 219 : 216

k)    5x + x = 39 – 311:39

l)       7x – x = 521 : 519 + 3.22 – 70

m)  7x – 2x = 617: 615 + 44 : 11

n)    0 : x = 0

o)    3x = 9

p)    4x = 64

q)    2x = 16

r)      9x- 1 = 9

s)      x4 = 16

t)       2x : 25 = 1

Updated: 03/10/2019 — 10:59 chiều

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

1 Comment

Add a Comment
  1. nguyễn thị hiền

    cho tôi xin tai lieu này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2