Bài tập về phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Toancap2.net gửi tới các em một số bài tập về phân tích một số ra thừa số nguyên tố thuộc số học 6. Chúc các em học tốt.

Trước tiên chúng ta cần nhắc lại một số lý thuyết về số nguyên tố.

– Cách xác định số lượng các ước của một số : nếu số M phân tích ra thừa số nguyên tố được M = ax.by…..cz  thì số lượng ác ước của M là (x + 1)(y + 1)…..(z + 1)

– Khi phân tích ra thừa số nguyên tố số chính phương chỉ chứa các thừa số nguyên tố với số mũ chăn . Từ đó suy ra:

a, Số chính phương chia hết cho 2 thì phải chia hết cho 22

b, Số chính phương chia hết cho 23 thì phải chia hết cho 24

c) Số chính phương chia hết cho 3 thì phải chia hết cho 32

d) Số chính phương chia hết cho 33 thì phải chia hết cho 34

e) Số chính phương chia hết cho 5 thì phải chia hết cho 52

– Nếu a.b chia hết cho số nguyên tố p thì hoặc a $ \vdots $ p hoặc  b $ \vdots $ p . Nếu a$ \vdots $ p thì a $ \vdots $ p

Bài 0 : cho số tự nhiên A = axbycz Với a,b,c là các số nguyên tố khác nhau ;  x,y z ∈ N* chứng tỏ rằng số ước của số A được tính bởi công thức : (x + 1)(y + 1)(z + 1)

Bài 1 : cho A = 5 + 52 + 53 + …… + 52016  . Hỏi A có phải là số chính phương không.

Bài 2 : Số 54 có bao nhiêu ước . Viết tất cả các ước của nó

Bài 3 : phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố   20012016 ; 2.9.2012

Bài 4 :

a) Tìm n Biết   2 + 4 + 6 + ….+ (2n) = 756

b) Tìm nBiết   1 + 3 + 5 + ….+ (2n + 1) = 144

c) Tìm nBiết   2 + 4 + 6 + ….+ (2n) = 210

d) Tìm nBiết   1 + 3 + 5 + ….+ (2n – 1) = 225

Bài 5: số dư trong phép chia một số nguyên tố khác 2 cho 10 chỉ có thể là bao nhiêu?

Bài 6: chỉ ra hai số nguyên tố mà tổng của chúng và hiệu của chúng đều là số nguyên tố

Bài 7: một số tự nhiên khi phân tích ra thừa số nguyên tố có dạng 22.33 . Hỏi số đó có bao nhiêu ước

Bài 8: một trường học có 1015 học sinh cần phải xếp vào mỗi hàng bao nhiêu học sinh để số học sinh mỗi hàng là như nhau và không quá 40 hàng nhung cũng không ít hơn 10 hàng

Bài 9: học sinh lớp 6C được nhận phần thưởng của nhà trường và mỗi em được nhận phần thưởng như nhau . cô hiệu trưởng đã chia hết 129 quyển vở và 215 bút chì mầu . hỏi số học sinh lớp 6C là bao nhiêu.

Bài 10: chứng minh rằng mọi ước nguyên tố của số 1.2.3.4…..2016 – 1 đều lớn hơn 2016

Bài 11: tìm số nhỏ nhất có 6 ước ; 12 ước

Bài 12: cho số a = 1717.1919 . trong các số 17a ,19a, 23a, số nào có nhiều ước nhất

Bài 13: tìm số tự nhiên có ba chữ số như nhau ,biết rằng số đó cố thể viết được dưới dạng tổng của các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1

Bài 14: tìm số tự nhiên n biết rằng số n có 30 ước khi phân tích thành thừa số nguyên tố thì có dạng n = 2x.3y trong đó  x + y + 8 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *