Bài toán quỹ tích, cung chứa góc

1. Cách giải bài toán quỹ tích

Muốn chứng minh một quỹ tích (tập hợp) các điểm M thỏa mãn tính chất T là một hình H nào đó, ta phải chứng minh hai phần:

– Phần thuận: Mọi điểm có tính chất T đều thuộc hình H.

– Phần đảo: Mọi điểm M thuộc hình H đều có tính chất T.

Kết luận: Quỹ tích hay tập hợp các điểm M có tính chất T là hình H.

2. Quỹ tích cung chứa góc

Quỹ tích(tập hợp): Các điểm M tạo với hai nút của đoạn thẳng AB cho trước một góc $ \displaystyle \widehat{AMB}$ có số đo α cho trước ( 0° < α < 180°) là hai cung tròn có số đo là 360°- 2α đối xứng với nhau qua AB.

Bài toán quỹ tích, cung chứa góc-1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *