Bảng Căn bậc hai

1. Giới thiệu bảng căn bậc hai

Bảng căn bậc hai được chia thành các hàng và các cột. Ta quy ước gọi tên của các hàng (cột) theo số được ghi ở cột đầu tiên (hàng đầu tiên) của mỗi trang. Căn bậc hai của các số được viết bởi không quá ba chữ số từ 1,00 đến 99,9 được ghi sẵn trong bảng ở các cột 0 đến cột 9. Tiếp đó là chín cột hiệu chính để hiệu chỉnh chữ số cuối của căn bậc hai của các số được viết bởi bốn chữ số từ 1,000 đến 99,99.

2. Cách dùng bảng căn bậc hai

Bảng tính sẵn căn bậc hai của tác giả V.M.Bra-đi-xơ chỉ cho phép ta tìm trực tiếp căn bậc hai của số lớn hơn 1 và nhỏ hơn 100. Tuy nhiên, dựa vào tính chất của căn bậc hai, ta vẫn dùng bảng này để tìm được căn bậc hai của số không âm lớn hơn 100 hoặc nhỏ hơn 1.

Chú ý: Khi tìm căn bậc hai của số không âm lớn hơn 100 hoặc nhỏ hơn 1, ta dùng hướng dẫn của bảng: “Khi dời dấu phẩy trong số N đi 2, 4, 6,… chữ số thì phải dời dấu phẩy theo cùng chiều trong đó √N đi 1, 2, 3,… chữ số”.

3 Comments

Add a Comment
  1. cho m xin các chủ đề toán 9 ôn vào 10 gửi qua mail caothivan2000@gmail.com

  2. Nguyễn thị Hương Xen

    Cho mình xin tất cả các chủ đề toán 9 ôn vào 10 gửi qua mail: nguyenxen81@gmai.com. Mình xin cảm ơn!

  3. Nguyễn thị Thảo

    Cho m xin chủ đề toán 9 on vào 10 từ chủ đề 1 đến 10 qua mail nguyenthaospt1011@gmail.com với ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *