Biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

1. Biểu thức hữu tỉ

– Một đa thức được gọi là một biểu thức nguyên

– Một biểu thức chỉ chứa các phép toán cộng, trừ, nhân , chia và chứa biến ở mẫu được gọi là biểu thức phân

Các biểu thức nguyên và biểu thức phân được gọi chung là biểu thức hữu tỉ.

2. Giá trị của biểu thức phân

Giá trị của biểu thức phân chỉ được xác định với điều kiện giá trị của mẫu biểu thức khác 0

3 Comments

Add a Comment
  1. Bài toán thì cơ bản nhưng không có đáp án cụ thể

  2. Dạng toán hay cơ bản dành cho học sinh lớp 9.

  3. Cảm ơn Toán cấp 2 đã đưa lên dạng toán này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *