Các dạng Toán điển hình 9 – tập 1, tập 2

Cuổn sách Các dạng Toán điển hình 9 – tập 1, tập 2 bao gồm 2 phần Đại số và Hình học với 4 chương. Nội dung bám sát chương trình Toán 9 trong SGK.

Nội dung cuốn sách như sau:

PHẦN ĐẠI SỐ: 

Chương I – CĂN BẬC HAI CĂN BẬC BA

Chương II – HÀM SỐ BẬC NHẤT

PHẦN HÌNH HỌC

Chương I – HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Chương II – ĐƯỜNG TRÒN

Ở mỗi chương chứa đựng các bài học (chủ đề 1. chủ đề 2. …) theo nội dung chương trình của sách giáo khoa mới. Mỗi bài đều được chia thành 4 mục

A. Tóm tất li thuyết: Trình bày có trật tư nội dung kiến thức liên quan

B. Phương pháp giải toán (hoặc các ví dụ mẫu)

Gồm các vi dụ được tuyến chọn có chọn lọc nhằm giúp hoàn thiện kiến thức cơ bản và nâng cao kĩ năng giải Toán

C. Bài tập luyện tập

D. Hướng dẫn – Đáp số

Như vậy. ở mỗi bài:

1. Với việc trình bày mục tóm tắt lý thuyết, sẽ giúp các em học sinh hiểu rằng cần phải nắm vững những nội dung gì?

2. Tiếp đó, tới mục phương pháp giải toán, sẽ giúp các em học sinh hoàn thiện kiến thức

3. Dặc biệt là nội dung của các chú ý, nhận xét và yêu cầu sau mỗi ví dụ sẻ giúp các em học sinh củng cố những thiếu sót và cách nhìn nhận, đánh giá các vấn đề đặt ra

4. Ngoài ra, còn có rất nhiều ví du được giải bằng nhiều cách khác nhau sẽ giúp các học sinh trở nên linh hoạt trong việc lựa chọn phương pháp giải.

Đọc Sách Các dạng Toán điển hình 9 – tập 1

Đọc Sách Các dạng Toán điển hình 9 – tập 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học