Cách giải phương trình đưa về phương trình bậc nhất – Toán 8

Để giải các bài toán dạng phương trình đưa về phương trình bậc nhất trong chương trình Toán lớp 8 ta cần thực hiện qua 5 bước.

Bước 1 : Quy đồng mẫu rồi khử mẫu hai vế

Bước 2: Bỏ ngoặc bằng cách nhân đa thức; hoặc dùng quy tắc dấu ngoặc.

Bước 3: Chuyển vế: Chuyển các hạng tử chứa ẩn qua vế trái; các hạng tử tự do qua vế phải. (Chú ý: Khi chuyển vế hạng tử thì phải đổi dấu số hạng đó)

Bước 4: Thu gọn bằng cách cộng trừ các hạng tử đồng dạng

Bước 5: Chia hai vế cho hệ số của ẩn

Ví dụ: Giải phương trình \displaystyle \frac{x+2}{2}-\frac{2x+1}{6}=\frac{5}{3}

Giải:

Nhận xét: Mẫu chung là 6

\displaystyle \frac{x+2}{2}-\frac{2x+1}{6}=\frac{5}{3}

\displaystyle 3(x+2)-(2x+1)=5.2

\displaystyle 6x+6-2x-1=10

\displaystyle 4x=5

\displaystyle x=\frac{5}{4}

Vậy nghiệm của phương trình đã cho là \displaystyle x=\frac{5}{4}.

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp, hỗ trợ giải toán vui lòng gửi về email toancap2.net@gmail.com hoặc inbox fanpage Toán cấp 2 dưới đây:

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2