Cách tìm số ước của một số

Để tìm số ước của một số cho trước, ta chỉ việc phân tích ước của một số. Sau đó lấy số mũ của các thừa số nguyên tố đó cộng với 1 rồi nhân với nhau.

Cụ thể về cách tìm số ước của một số a cho trước ta thực hiện các bước dưới đây:

Bước 1: Phân tích số a ra thừa số nguyên tố:

a = bn x cm (a là số nguyên) trong đó (b và c là các số nguyên tố)

Bước 2: Lấy số mũ của các thừa số nguyên tố a, b cộng 1 rồi nhân với nhau

Vậy số ước của a là : (m + 1)(n + 1) trong đó (m, n là các số tự nhiên).

Để rõ hơn các em đọc các ví dụ dưới đây.

Ví dụ 1: Tìm số ước của số 135

Ta có:

135=33 x 5 (với 3; 5 là các số nguyên tố lần lượt có mũ là 3 và 1)

Số ước 135 là: (3 + 1) x (1 + 1) = 4 x 2=8 (ước).

Ví dụ 2: Tìm số ước của số 180

Ta có:

180=22 x 32 x 5 (với 2; 3; 5 là các số nguyên tố lần lượt có mũ là 2; 2; và 1)

Số ước 180 là: (2 + 1) x (2 + 1) x (1 + 1) = 3 x 3 x 2=18 (ước).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *