Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

1. Căn thức bậc hai

Với A là một biểu thức đại số, \displaystyle \sqrt{A}  người ta gọi là Căn thức bậc hai của A, còn A được gọi là biểu thức lấy căn hay biểu thức dưới căn.

Điều kiện xác định (có nghĩa) của Căn thức bậc hai :
\displaystyle \sqrt{A} xác định khi : A ≥ 0

2. Hằng đẳng thức

với mọi số A, ta có :\displaystyle \sqrt{A_{{}}^{2}} = |A|

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2