Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

1. Căn thức bậc hai

Với A là một biểu thức đại số, $ \displaystyle \sqrt{A}$  người ta gọi là Căn thức bậc hai của A, còn A được gọi là biểu thức lấy căn hay biểu thức dưới căn.

Điều kiện xác định (có nghĩa) của Căn thức bậc hai :
$ \displaystyle \sqrt{A}$ xác định khi : A ≥ 0

2. Hằng đẳng thức

với mọi số A, ta có :$ \displaystyle \sqrt{A_{{}}^{2}}$ = |A|

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *