Chủ đề 2: Đường tròn – Phần Hình học

Đây là bài thứ 7 of 7 trong series Đề cương ôn thi Toán vào 10 năm học 2017 - 2018

Ôn tập thi vào 10 môn Toán về đường tròn: lý thuyết và các dạng bài tập về đường tròn như chứng minh góc bằng nhau, tứ giác nội tiếp, tiếp tuyến, đẳng thức.

Chủ đề 2: Đường tròn - Phần Hình học-1

Chủ đề 2: Đường tròn - Phần Hình học-2

Chủ đề 2: Đường tròn - Phần Hình học-3

Chủ đề 2: Đường tròn - Phần Hình học-4

Chủ đề 2: Đường tròn - Phần Hình học-5

Chủ đề 2: Đường tròn - Phần Hình học-6

Chủ đề 2: Đường tròn - Phần Hình học-7

Chủ đề 2: Đường tròn - Phần Hình học-8

Chủ đề 2: Đường tròn - Phần Hình học-9

Chủ đề 2: Đường tròn - Phần Hình học-10

Bài cùng series:<< Chủ đề 1: Tam giác – Phần Hình học

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

3 Comments

Add a Comment
  1. duong thanh trinh

    rất hay

  2. Dương Thanh Trình

    xem thấy cũng được

  3. Gửi cho mình toàn bộ chủ đề ôn thi 10 này với . Mail: Hathu86.bd@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2