Chuẩn bị một số dạng toán lớp 8 cơ bản ôn tập trước kỳ thi cuối kỳ

Bạn cần chuẩn bị đầy đủ các dạng bài toán lớp 8 cơ bản phần Đại sô để có thể đạt được số điểm cao nhất trong kỳ thi cuối kỳ cơ bản.

Bạn cần ôn luyện các dạng toán cơ bản của đại số 8 trong phần thi cuối kỳ với một số bài toán cơ bản của sách giáo khoa.

Hướng dẫn giải một số dạng toán lớp 8 cơ bản của sách giáo khoa

Để đạt được kết quả cao của kỳ thi toán lớp 8 bạn cần làm quen với một số dạng toán cơ bản sau:

(2x4 – 4x3 + 5x2 + 2x – 3) : (2x2 – 1).

  1. b) Chứng tỏ rằng thương tìm được trong phép chia trên luôn luôn dương với mọi giá trị của x.

Hướng dẫn làm bài:

 

Vậy 2[a3−(3b)3]=2(a−3b)(2×4−4×4+5×2+2x−3):(2×2−1)=x2−2x+3(a2+3ab+9b2)2[a3−(3b)3]=2(a−3b)(2×4−4×4+5×2+2x−3):(2×2−1)=x2−2x+3(a2+3ab+9b2)

Vậy x∈{−2;1;2;5}x∈{−2;1;2;5}

  1. b) Thương tìm được có thể viết:

x2−2x+3=(x2−2x+1)+2×2−2x+3=(x2−2x+1)+2

= (x−1)2+2>0(x−1)2+2>0 với mọi x

Vậy thương tìm được luôn luôn dương với mọi giá trị của x.

a)Thực hiện phép chia:

Tìm các giá trị nguyên của x để phân thức M có giá trị là một số nguyên:

M=10×2−7x−52x−3M=10×2−7x−52x−3

Hướng dẫn làm bài:

M có giá trị nguyên với giá trị nguyên của x thì phải có điều kiện 72x−372x−3 là nguyên. Tức 2x – 3 là ước của 7. Hay 2x – 3 bằng ±1;±7±1;±7

+2x – 3 = 1 =>2x = 4 => x = 2

+2x – 3 = -1 => 2x = 2 => x =1

+2x – 3 = 7 => 2x = 10 => x = 5

+2x – 3 = -7 => 2x = -4 => x = -2

Vậy x ∈ {-2;1;2;5}

Bạn cần tập trung ôn kiến thức cơ bản để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ lớp 8

Bạn cũng cần quan tâm đến cách giải vừa nhanh vừa hiệu quả trên đây của đại số 8.

Nguồn Toancap2.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *