Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp làm trội, làm giảm

Đây là bài thứ 6 of 15 trong series Chuyên đề: Bất đẳng thức THCS

Bằng phương pháp làm trội, làm giảm chúng ta có thể chứng minh được một số dạng bài tập bất đẳng thức. Các em xem ví dụ dưới đây để rõ về phương pháp này.

Cho a, b, c là 3 số dương. Chứng minh rằng: $ \displaystyle 1<\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}<2$

Giải

Ta có : $ \displaystyle \frac{a}{a+b+c}<\frac{a}{a+b}$ ; $ \displaystyle \frac{b}{a+b+c}<\frac{b}{b+c}$  ; $ \displaystyle \frac{c}{a+b+c}<\frac{c}{c+a}$

Suy ra: $ \displaystyle \frac{a}{a+b+c}+\frac{b}{a+b+c}+\frac{c}{a+b+c}<\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}$

⇔ $ \displaystyle 1<\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}$

Ta lại có: $ \displaystyle \frac{a}{a+b}<\frac{a+c}{a+b+c}$ (điều này dễ chứng minh được)

Tương tự:

$ \displaystyle \frac{b}{b+c}<\frac{a+b}{a+b+c}$ ;

$ \displaystyle \frac{c}{c+a}<\frac{c+b}{a+b+c}$

Suy ra: $ \displaystyle \frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}<\frac{2\left( a+b+c \right)}{a+b+c}$ = 2

⇔ $ \displaystyle \frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}<2$

Vậy: $ \displaystyle 1<\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}<2$

Ví dụ 2: Chứng minh rằng: Với mọi số tự nhiên n lớn hơn 1 thì:

$ \displaystyle \frac{1}{{{2}^{2}}}+\frac{1}{{{3}^{2}}}+…+\frac{1}{{{n}^{2}}}<1$

Giải

Ta có : $ \displaystyle \frac{1}{{{k}^{2}}}=\frac{1}{k.k}<\frac{1}{k\left( k-1 \right)}=\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}$

Nên:

$ \displaystyle \frac{1}{{{2}^{2}}}<\frac{1}{1}-\frac{1}{2}$ ;

$ \displaystyle \frac{1}{{{3}^{2}}}<\frac{1}{2}-\frac{1}{3}$

……..

$ \displaystyle \frac{1}{{{n}^{2}}}<\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}$

Suy ra: $ \displaystyle \frac{1}{{{2}^{2}}}+\frac{1}{{{3}^{2}}}+…+\frac{1}{{{n}^{2}}}<1-\frac{1}{n}$ <1

Vậy: $ \displaystyle \frac{1}{{{2}^{2}}}+\frac{1}{{{3}^{2}}}+…+\frac{1}{{{n}^{2}}}<1$

Series Navigation<< Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp phản chứngMột số loại bài chứng minh bất đẳng thức thường gặp >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *