Chứng minh các quan hệ không bằng nhau (cạnh – góc – cung)

Đây là bài thứ 23 of 23 trong series Phương pháp chứng minh hình học THCS

Với các quan hệ không bằng nhau (cạnh – góc – cung) các em có thể tham khảo một trong các phương pháp dưới đây.

1. Sử dụng quan hệ giữa hình chiếu và đường xiên (cạnh).

2. Sử dụng quan hệ giữa đường xiên và đường vuông góc (cạnh).

3. Sử dụng quan hệ giữa các cạnh trong một tam giác vuông (cạnh).

4. Sử dụng quan hệ giữa cạnh và góc đối diện trong một tam giác (cạnh và góc).

5. Sử dụng định lý: Nếu hai tam giác có hai cặp cạnh tương ứng bằng nhau và góc xen giữa không bằng nhau thì tam giác nào có góc lớn hơn thì cạnh đối diện lớn hơn và ngược lại.

6. Sử dụng quan hệ giữa đường kính và dây cung (cạnh).

7. Sử dụng quan hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây (cạnh).

8. Sử dụng quan hệ giữa cung và số đo (độ) của cung trong đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau (cung)

9. Sử dụng quan hệ giữa dây và cung bị chắn (cung và cạnh).

10. Sử dụng quan hệ giữa số đo (độ) của cung và số đo của góc nội tiếp, góc ở tâm

Series Navigation<< Chứng minh một điểm là tâm đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp, bàng tiếp tam giác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *