Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6

Toán cấp 2 chia sẻ tài liệu Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6 gồm các chuyên đề nâng cao Toán 6. Là tài liệu dành cho học sinh khối 6 ôn thi HSG.

Click vào từng link để xem hoặc tải về. Trong mỗi chuyên đề có lý thuyết và các dạng bài tập có lời giải.

Phần Số học – Đại số:

1) CHUYÊN ĐỀ 1: TẬP HỢP VÀ CỦNG CỐ VỀ SỐ TỰ NHIÊN

2) CHUYÊN ĐỀ 2: DẤU HIỆU CHIA HẾT – CHIA CÓ DƯ

3) CHUYÊN ĐỀ 3: LŨY THỪA TRONG SỐ TỰ NHIÊN

4) CHUYÊN ĐỀ 4: DÃY SỐ TỰ NHIÊN THEO QUY LUẬT

5) CHUYÊN ĐỀ 5: CHUYÊN ĐỀ BỘI – ƯỚC – ƯCLN – BCNN

6) CHUYÊN ĐỀ 6: CHUYÊN ĐỀ TÌM CHỮ SỐ TẬN CÙNG

7) CHUYÊN ĐỀ 7: CHUYÊN ĐỀ VỀ SỐ NGUYÊN TỐ – HỢP SỐ – SỐ CHÍNH PHƯƠNG

8) CHUYÊN ĐỀ 8: BẤT ĐẲNG THỨC

9) CHUYÊN ĐỀ 9: DÃY PHÂN SỐ THEO QUY LUẬT

10) CHUYÊN ĐỀ 10: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

11) CHUYÊN ĐỀ 11: TOÁN CHUYỂN ĐỘNG

Phần Hình học:

1) CHƯƠNG I: ĐOẠN THẲNG – BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 6

2) CHƯƠNG II: GÓC – BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *