Chuyên mục: Đại số 8

Lý thuyết và bài tập Đại số 8: Phép nhân và phép chia đa thức, Phân thức đại số, Phương trình bậc nhất một ẩn, Bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử có ví dụ

Phân tích đa thức thành nhân tử là dạng bài tập thường thấy trong Toán đại số lớp 8. Với các phương pháp dưới đây các em dễ dàng làm tốt dạng toán này. Các phương pháp đó là: – Phương pháp đặt nhân tử chung – Phương pháp dùng hằng đẳng thức – Phương pháp nhóm […]

Các dạng bài tập Toán nâng cao lớp 8 tự giải phần Đại số

Dưới đây là một số dạng bài tập Toán nâng cao dành cho các em học sinh khối lớp 8 tự giải: Nhân chia đa thức, hằng đẳng thức, phép tính phân thức. NHÂN CÁC ĐA THỨC 1. Tính giá trị: B = x15 – 8×14 + 8×13 – 8×12 + … – 8×2 + […]

Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử – Toán 8

Bài viết này trình bày các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử kèm theo ví dụ có lời giải chi tiết, rõ ràng dễ hiểu cho các em học sinh lớp 8. Các phương pháp mà các em sẽ được học để phân tích đa thức thành nhân tử là: – Tách […]

Bất phương trình một ẩn, bất phương trình tương đương

1. Bất phương trình một ẩn Bất phương trình ẩn x là hệ thức A(x) > B(x) hoặc A(x) < B(x) hoặc A(x) ≥ B(x) hoặc A(x) ≤ B(x). Trong đó: A(x) gọi là vế trái; B(x) gọi là vế phải. Nghiệm của bất phương trình là giá tri của ẩn thay vào bất phương […]

Giải bài toán bằng cách lập phương trình – Toán 8

1. Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình Bước 1: Lập phương trình – Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số. – Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết – Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa […]

Phương trình chứa ẩn ở mẫu

1. Điều kiện xác định của một phương trình Điều kiện xác định của phương trình là tập hợp các giá trị của ẩn làm cho tất cả các mẫu trong phương trình đều khác 0. Điều kiện xác định của phương trình viết tắt là ĐKXĐ. 2. Giải phương trình chứa ẩn số ở […]

Biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

1. Biểu thức hữu tỉ – Một đa thức được gọi là một biểu thức nguyên – Một biểu thức chỉ chứa các phép toán cộng, trừ, nhân , chia và chứa biến ở mẫu được gọi là biểu thức phân Các biểu thức nguyên và biểu thức phân được gọi chung là biểu thức […]

Phép chia các phân thức đại số

1. Phân thức nghịch đảo Hai phân thức được gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1. Nếu là một phân thức khác 0 thì Do đó: là phân thức nghịch đảo của phân thức   là phân thức nghịch đảo của phân thức 2. Phép chia các phân thức đại số […]

Phép nhân các phân thức đại số

1. Quy tắc nhân các phân thức đại số Muốn nhân hai phân thức ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau rồi rút gọn phân thức vừa tìm đươc. 2. Các tính chất của phép nhân các phân thức a) Tính chất giao hoán b) Tính chất kết hợp c) Phân phối đối […]

Tính chất cơ bản của phân thức, quy tắc đổi dấu

1. Tính chất cơ bản của phân thức Nếu nhân hoặc chia cả tử và mẫu của một phân thức với cùng một đa thức khác đa thức không thì được một phân thức bằng phân thức đã cho. (M là một đa thức khác đa thức 0) 2. Quy tắc đổi dấu Nếu đổi dấu cả […]

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

1. Phương pháp thực hiện Ta tìm hướng giải bằng cách đọc kỹ đề bài và rút ra nhận xét để vận dụng các phương pháp đã biết: đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức, nhóm nhiều hạng tử và phối hợp chúng để phân tích đa thức thành nhân tử. 2. Chú ý […]

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

1. Phương pháp nhóm hạng tử – Ta vận dụng phương pháp nhóm hạng tử khi không thể phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung hay bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức. – Ta nhận xét để tìm cách nhóm hạng tử một cách thích hợp (có thể […]

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Phương pháp dùng hằng đẳng thức là phương pháp sử dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ để đưa đa thức thành dạng tích của những đa thức. Các em xem qua ví dụ phân tích đa thức thành nhân tử dưới đây để hiểu rõ về phương pháp này. Ví dụ 1: Ở bài […]

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

1. Khái niệm về phương pháp đặt nhân tử chung Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) là biến đổi đa thức đó thành một tích của những đa thức. 2. Ứng dụng của việc phân tích đa thức thành nhân tử Việc phân tích đa thức thành nhân tử giúp chúng […]

Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Dưới đây là những hằng đẳng thức đáng nhớ: 1. Bình phương của một tổng 2. Bình phương của một hiệu 3. Hiệu của hai bình phương 4. Lập phương của một tổng 5. Lập phương của một hiệu 6. Tổng hai lập phương 7. Hiệu hai lập phương Vậy chúng ta có tất cả 7 hằng […]

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2