Dạng bài tập tính giá trị biểu thức – Đại số 9

Ở bài viết này Toancap2.net chia sẻ tới các em 2 dạng bài tập tính giá trị biểu thức: Biểu thức số và biểu thức được tính qua biểu thức khác.

Và 1 số bài tập luyện tập.

Phần 1: Biểu thức số

Dạng bài tập tính giá trị biểu thức - Đại số 9

Phần 2: Biểu thức được tính qua biểu thức khác

Dạng bài tập tính giá trị biểu thức - Đại số 9-1

Phần 3: Bài tập luyện tập

Dạng bài tập tính giá trị biểu thức - Đại số 9-2

3 Comments

Add a Comment
  1. Bài toán thì cơ bản nhưng không có đáp án cụ thể

  2. Dạng toán hay cơ bản dành cho học sinh lớp 9.

  3. Cảm ơn Toán cấp 2 đã đưa lên dạng toán này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *