Đề cương ôn tập chương 1 phần Số học môn Toán 6 năm 2018-2019

Đề cương ôn tập chương 1 phần Số học môn Toán lớp 6 năm học 2018-2019.

Ôn tập với 2 phần lý thuyết và bài tập :

Lý thuyết ôn chương 1 Số học 6:

  1. Tập hợp: cách ghi một tập hợp; xác định số phần tử của tập hợp
  2. Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên; các công thức về lũy thừa và thứ tự thực hiện phép tính
  3. Tính chất chia hết của một tổng và các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
  4. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
  5. Cách tìm ƯCLN, BCNN

Bài tập ôn tập chương 1 phần Số học môn Toán 6:

– Tập hợp

– Thực hiện phép tính

– Tìm X

– Tính nhanh

– Tính tổng

– Dấu hiệu chia hết

– Ước. Ước chung lớn nhất

– Bội. Bội chung nhỏ nhất

Download tải về (click vào): Đề cương ôn tập chương 1 Số học 6 file word.

1 Comment

Add a Comment
  1. Bài 13 ai biết làm ko?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *