Đề khảo sát giữa HK 1 môn Toán 9 THCS Cầu Giấy 2017-2018

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, năm học 2017-2018.

Thời gian: 90 phút

Bài 1 (2,5 điểm). Cho hai biểu thức A=\frac{{x-\sqrt{x}+2}}{{\sqrt{x}+3}}

B=\frac{{\sqrt{x}+2}}{{\sqrt{x}+3}}+\frac{2}{{\sqrt{x}-2}}-\frac{{3\sqrt{x}+4}}{{x+\sqrt{x}-6}}\,\,\,\left( {x\ge 0,\,\,\,x\ne 4} \right)

a. Tính giá trị của A khi x=3+2\sqrt{2}

b. Rút gọn biểu thức B.

c. Cho biểu thức M=B:A\,\,\left( {x\ge 0,\,\,\,x\ne 4} \right). Tính giá trị của x để M có giá trị lớn nhất.

Bài 2 (2,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d):

y=\left( {m+1} \right)x+m+3\,\,\,\,\left( {m\ne -1} \right)

a) Tìm m để đường thẳng (d) đi qua A\left( {-2;\,\,\,3} \right)

b) Với giá trị của m tìm được ở câu a) hãy vẽ đồ thị hàm số.

c) Tìm khoảng cách lớn nhất từ gốc tọa độ đến đường thẳng (d) khi m thay đổi.

Bài 3 (1,5 điểm)

a. Giải phương trình: \sqrt{{2x-2+2\sqrt{{2x-3}}}}+\sqrt{{2x+13-8\sqrt{{2x-3}}}}=5

b. Rút gọn \displaystyle M=\sqrt[3]{4}.\sqrt[3]{{1-\sqrt{3}}}\sqrt[6]{{4+2\sqrt{3}}}

Bài 4 (3,5 điểm). Cho \Delta ABC cân tại A, AH là đường cao. Đường thẳng qua C vuông góc AC cắt AH ở O. Vẽ đường tròn tâm O bán kính OC cắt tia Ax nằm trong góc BAC tại M và N (AM < AN). Gọi K là chân đường vuông góc kẻ từ O len Ax

a) Chứng minh: Bốn điểm A, C, O, K thuộc một đường tròn

b) Biết AH = 24cm, OH = 6cm. Tính chu vi tam giác ABC?

c) Gọi Ax cắt BC tại I. Chứng minh: AI.AK=A{{C}^{2}}

d) Gọi G là trọng tâm tam giác CMN. Khi Ax di động thì G chạy trên đường nào?

Bài 5 (0,5 điểm). Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn \sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}=1 . Tìm GTNN của biểu thức T=\frac{{{{x}^{2}}}}{y}+\frac{{{{y}^{2}}}}{z}+\frac{{{{z}^{2}}}}{x}-{{\left( {x-y} \right)}^{2}}-{{\left( {y-z} \right)}^{2}}-{{\left( {z-x} \right)}^{2}}

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

1 Comment

Add a Comment
  1. Phùng Văn Thuận

    Bạn nào có đáp án bài 5 cho mình xin. Cảm ơn nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2