Đề khảo sát học kì 1 môn Toán 8 THCS Tạ Quang Bửu năm 2017 – 2018

Đề thi khảo sát học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THCS Tạ Quang Bửu, Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội, năm học 2017 – 2018. Ngày thi 13/12/2017.

Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề).

Đề khảo sát học kì 1 môn Toán 8 THCS Tạ Quang Bửu năm 2017 - 2018-1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *