Đề khảo sát HSG môn Toán 9 huyện Thiệu Hóa 2018-2019

Đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn Toán lớp 9 huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 3/1/2019.

Đề khảo sát HSG môn Toán 9 huyện Thiệu Hóa 2018-2019

1 Comment

Add a Comment
  1. Có đáp án chưa a

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *