Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số 8 THCS Hoàng Liệt 2018-2019

Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) môn chương 1 môn Đại số lớp 8 trường THCS Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội năm học 2018-2019.

Đề gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận.

I. TRẮC NGHIỆM: (2đ) Chọn chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Kết quả của phép tính (x – 1)(x + 4) bằng:

A. x2 – 15

B. x2 – 8x + 15

C. x2 + 2x – 3

D. x2 + 3x – 4

Câu 2. Cho x2 + y2 = 12 và xy = 5, giá trị của (x + y)2 là:

A. 2

B. 16

C. 22

D. 36

Câu 3. Phân tích đa thức x2(x + 2) + x(x + 2) thành nhân tử, ta được kết quả là:

A. x

B. x(x + 1)

C. x(x + 1)(x + 2)

D. x(x – 1)(x + 2)

Câu 4. So sánh biểu thức P = 8.(32 + 1).(34 + 1) với biểu thức Q = 38, ta được kết quả là:

A. P < Q

B. P = Q

C. P > Q

II. TỰ LUẬN: (8đ)

Bài 1. (2đ)  Thu gọn các biểu thức sau:

a. A = (3x + 1)2 + (x – 3)(2x + 1)

b. B = (x + 2)(x2 – 2x + 4) – x(x2 + 2)

Bài 2. (2đ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

A. P = x2 – y2 + 3x – 3y

B. Q = x2 + 3x + 2

Bài 3. (2đ) Tìm x biết:

a. (2x + 1)2 = (3x – 4)2

b. 5x3 – 3x2 + 10x – 6 = 0

Bài 4. (1,5đ) Cho hai đa thức A(x) = x4 – x3 + 6x2 – x + m và B(x) = x2 + 1

a. Thực hiện phép chia đa thức A(x) cho đa thức B(x)

b. Tìm m để đa thức A(x) chia cho đa thức B(x) có dư bằng 3

c. Với giá trị m tìm được ở câu b, hãy tìm giá trị nguyên của x để giá trị của A(x) chia hết cho giá trị của B(x).

Bài 5. (0,5đ) Cho (x + y + z)(xy + yz + zx) = xyz

CMR:2013 + y2013 + z2013 = (x + y + z)2013

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

1 Comment

Add a Comment
  1. Lộc thị Hải Yến

    Sao lại ko có đáp án vz nhỉ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2