Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 : Tứ giác – Toán 8

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1: Tứ giác thời gian làm bài 45 phút

BÀI 1(4 điểm): Cho tam giác ABC, M là trung điểm AB và N là trung điểm AC.

Chứng minh : tứ giác BMNC là hình thang.
Biết MN = 10cm. Tính BC.

BÀI 2(6 điểm): Cho hình bình hành ABCD, trên cạnh AB lấy E, trên cạnh CD lấy F sao cho BE = DF.

Chứng minh tứ giác BEDF là hình bình hành.

Vẽ AH vuông góc DC tại H và BK vuông góc DC tại K. Chứng minh tứ giác AHBK là hình chữ nhật.
Để BEDF là hình thoi thì BD và EF cần điều kiện gì ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *