Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 : Tứ giác – Toán 8

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1: Tứ giác thời gian làm bài 45 phút

BÀI 1(4 điểm): Cho tam giác ABC, M là trung điểm AB và N là trung điểm AC.

Chứng minh : tứ giác BMNC là hình thang.
Biết MN = 10cm. Tính BC.

BÀI 2(6 điểm): Cho hình bình hành ABCD, trên cạnh AB lấy E, trên cạnh CD lấy F sao cho BE = DF.

Chứng minh tứ giác BEDF là hình bình hành.

Vẽ AH vuông góc DC tại H và BK vuông góc DC tại K. Chứng minh tứ giác AHBK là hình chữ nhật.
Để BEDF là hình thoi thì BD và EF cần điều kiện gì ?

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

3 Comments

Add a Comment
  1. Chán. Hay đâu mà hay! Bình luận buồn cười

  2. Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

    Hay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2