Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 8 THCS Tứ Hiệp 2018-2019

Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) môn Đại số lớp 8 trường THCS Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội năm học 2018-2019.

Đề gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận.

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm):

1) Căn bậc hai số học của 49 là:

A. 7

B. -7

C. 7 và -7

D. {{49}^{2}}

2) Điều kiện xác định của biểu thức 2x-1 là:

A. x\ge 2

B. x\ge \frac{1}{2}

C. x\ne \frac{1}{2}

D. x\ge 0x\ne \frac{1}{2}

3) Giá trị của x để \sqrt{{x+1}}=2 là:

A. x=-1

B. x\ge 1

C. x=3

D. x=1 hoặc x=-3

4) Giá trị của x để \sqrt{{{{x}^{2}}}}=4 là:

A. x=16

B. x=2

C. x=4

D. x=\pm 4

II. TỰ LUẬN (8 điểm):

Bài 1 (2 điểm): Tính

a) A=5\sqrt{{270}}-4\sqrt{{12}}+\sqrt{{18}}-2\sqrt{{98}}

b) B=\frac{{15}}{{\sqrt{6}+1}}-\frac{6}{{\sqrt{6}-2}}

Bài 2 (3 điểm): Giải phương trình

a) 2\sqrt{x}-5\sqrt{{4x}}-\sqrt{{9x}}=-55

b) \frac{{\sqrt{x}-2}}{{\sqrt{x}+4}}=\frac{1}{7}

c) \sqrt{{9{{x}^{2}}-x+1}}-3x+1=2

Bài 3 (3 điểm):

Cho hai biểu thức: A=\frac{1}{{\sqrt{x}-3}}B=\frac{{x+\sqrt{x}+10}}{{x-9}}-\frac{1}{{\sqrt{x}-3}} (x\ge 0x\ne 9)

a) Tính giá trị biểu thức A khi x=36 (0,5 điểm)

b) Rút gọn biểu thức M=B:A (1 điểm)

c) Tìm giá trị của x để M<\sqrt{x}+1 (1 điểm)

d) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức M (0,5 điểm)

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2