Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 9 THCS Thanh Xuân Nam 2018-2019

Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) môn Đại số lớp 9 trường THCS Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội năm học 2018-2019.

Đề gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận.

A. Trắc nghiệm (2 điểm): Chọn đáp án đúng viết vào giấy kiểm tra.

Câu 1. \sqrt{{16}} bằng:

A. 4               B. \pm 4                C. -4              D. 16

Câu 2. \sqrt{{x-4}} xác định với:

A. x\ge 4            B. x\ge 0                C. x\le 4                    D. \forall x

Câu 3. Giá trị của A=\sqrt[3]{{2x}}.\sqrt[3]{{4{{x}^{2}}}} khi x=-\sqrt{3} là:

A. Không xác định     A=2\sqrt{3}             C. A=-2\sqrt{3}        D. A=-3\sqrt[3]{3}

Câu 4. Giá trị của T=\sqrt{{101-99}}.\sqrt{{101+99}} là :

A. T=10              b. T=30                 C. T=40                  D. T=20

B. Tự luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính :

a) 2\sqrt{{28}}-3\sqrt{{63}}+\sqrt{{700}}

b) \sqrt{{8-2\sqrt{{15}}}}+\sqrt{{{{{(1-\sqrt{3})}}^{2}}}}

c) \frac{{\sqrt{5}-\sqrt{{15}}}}{{1-\sqrt{3}}}-\sqrt{{21+4\sqrt{5}}}

Bài 2 (5,5 điểm): Cho biểu thức P=\left( {\frac{1}{{x+\sqrt{x}}}-\frac{1}{{\sqrt{x}+1}}} \right):\frac{{x-\sqrt{x}+1}}{{x\sqrt{x}+1}}

a) Tìm ĐKXĐ và rút gọn P

b) Tính giá trị của P tại x=6-2\sqrt{5}

c) Tính các giá trị của x để P nhận giá trị dương.

d) Đặt Q=P.\frac{{\sqrt{x}}}{{\sqrt{x}+2}}. Tìm x nguyên để Q nguyên

e) Chứng minh rằng với mọi giá trị x>1 thì \left| Q \right|>0

Bài 3 (0,5 điểm): Tìm a,b,c biết :

a+b+c=2\sqrt{a}+2\sqrt{{b-3}}+2\sqrt{c}

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2