Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 – Đề số 4 – Mở rộng khái niệm phân số, phân số bằng nhau

Đề số 4

1. Cho phân số F = 2 / n – 2 , n ∈ Z . Tìm n đề F ∈ Z.

2.Viết tập hợp số nguyên x, biết  -42/14 < x ≤ -1.

3. Một người làm trong 15 giờ thì hoàn thành công việc. Hỏi trong 1 giờ người đó làm được bao nhiêu phần công việc, trong 7 giờ làm được bao nhiêu phần công việc?

ĐÁP ÁN

1.

2.

Ta có: -42/14 = -3

Vậy : -3 < x ≤ 1 ; x ∈ Z

Ta được:

3.

1 giờ người đó làm được 1/15 công việc, 7 giờ người đó làm được 7/15 công việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *