Đề kiểm tra 15 phút và 45 phút Chương 1 – Toán lớp 6

Toancap2.net gửi tới các em bộ đề thi kiểm tra 15 phút và 45 phút chương 1 Toán lớp 6 có lời giải, đáp án phù hợp với kiến thức trên lớp.

Các em click vào từng đề thi để xem nhé.

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG I BÀI 1.1

Đề bài:

Bài 1: (6 điểm)

Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của chúng.
Tập hợp A các số tự nhiên không lớn hơn 5.
Tập hợp B các số tự nhiên có hai chữ số không nhỏ hơn 90.
Tập hợp các số chẵn lớn hơn 10 và nhỏ hơn hoặc bằng 20.
Bài 2: (4 điểm)

Cho tập hợp A={a;b;c}A={a;b;c}. Hỏi tập hợp A có tất cả bao nhiêu tập hợp con?

————————— Hết —————————

(Học sinh không được sử dụng tài liệu, máy tính bỏ túi)

Đáp án

BÀINỘI DUNGĐIỂM
Bài 1
(6 điểm)
Tập hợp A các số tự nhiên không lớn hơn 5.
⇒A={0;1;2;3;4;5}⇒A={0;1;2;3;4;5}
 2 điểm
Tập hợp B các số tự nhiên có hai chữ số không nhỏ hơn 90.
⇒B={90;91;92;93;94;95;96;97;98;99}⇒B={90;91;92;93;94;95;96;97;98;99}
  2 điểm
Tập hợp các số chẵn lớn hơn 10 và nhỏ hơn hoặc bằng 20.
⇒C={12;14;16;18;20}⇒C={12;14;16;18;20}
  2 điểm
Bài 2
(4 điểm)
Dễ thấy tập hợp A có ba phần tử nên ta có
• Tập hợp con của A không có phần tử nào là : ∅
• Các tập hợp con của A có một phần tử là : {a};{b};{c}{a};{b};{c}
• Các tập hợp con của A có hai phần tử là : {a;b};{a;c};{b;c}{a;b};{a;c};{b;c}
• Tập hợp con của A có ba phần tử là : {a;b;c}{a;b;c}
Vậy A có tất cả 8 tập hợp con
  4 điểm

[collapse]
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG I BÀI 1.2

Đề bài:

Bài 1: (5 điểm)

Tính nhanh

a. 58.75+58.50−58.25

b. 66.25+5.66+66.14+33.66

Bài 2: (5 điểm)

Tìm xx:

a. 5(x−7)=0

b. 15+4(x−2)=95

[collapse]
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG I BÀI 1.3

Đề bài:

Bài 1: (4 điểm)

Viết các tích các lũy thừa sau dưới dạng một lũy thừa

a. 23.24.223.24.2

b. 52.57.5352.57.53

Bài 2: (6 điểm)

Tính giá trị biểu thức

a. 23−53:52+12.2223−53:52+12.22

b. 5.[(85−35:7):8+90]−50

[collapse]
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG I BÀI 1.4

Đề bài:

Bài 1: (5 điểm)

Xét xem tổng nào dưới đây chia hết cho 8

a. 400−144

b. 80+25+48

Bài 2: (5 điểm)

Chứng minh rằng

a. 49+105+399 chia hết cho 7

b. 25.15−26 chia hết cho 13

[collapse]
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG I BÀI 1.5

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1: Tích của một số với 0 bằng

A. Chính số ấy.

B. 0.

C. 1.

D. 2.

Câu 2: Kết quả của phép cộng hai số được gọi là

A. Tổng.

B. Tích.

C. Hiệu.

D. Thương.

Câu 3: Tính 245+69+50+31+5 được

A. 300.

B. 400.

C. 350.

D. 450.

Câu 4: Tính 2014⋅2013⋅2012⋅…⋅2⋅1⋅0 được kết quả là

A. Số rất lớn.

B. 0.

C. 2014.

D. 1.

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1: (6 điểm)

Tính nhanh

a. 58.75+58.50−58.25

b. 27.39+27.63−2.27

c. 128.46+128.32+128.22

[collapse]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *