Đề kiểm tra 45 phút Hình học 8 – chương 1 THCS Hoàng Hoa Thám 2018-2019

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 8 – chương 1 trường THCS Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, TP Hà Nội, năm học 2018-2019.

Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận.

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Cho ΔABC vuông tại A, trung tuyến AM = 6cm. Độ dài cạnh BC là:

A. 3cm                         B. 6cm                      C. 12cm                         D. 18cm

Câu 2: Hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 8cm và 6cm. Độ dài cạnh của hình thoi đó là :

A. 5cm                        B. 10cm                     C. 25cm                         D. 12cm

Câu 3: Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là:

A. Hình vuông             B. Hình thoi               C. Hình chữ nhật        D. Hình bình hành

Câu 4: Trong các phát biểu sau, phát biểu đúng là:

A. Hình bình hành là một tứ giác có hai cạnh đối bằng nhau hoặc hai cạnh đối song song

B. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

C. Tứ giác có tất cả các góc bằng nhau là hình thoi

D. Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông

II. Tự luận (8 điểm)

Cho tam giác ABC vuông ở  A (AB < AC), đường cao AH. Lấy điểm I là điểm đối xứng với B qua H, lấy E đối xứng với A qua H, EI cắt AC tại D

a) Tứ giác ABEI là hình thoi, từ đó suy ra EI vuông góc AC

b) Chứng minh: CA = CE

c) Đường thẳng đi qua A, song song với CE cắt BE tại M, AI cắt CE tại K. Chứng minh tứ giác AMEK là hình chữ nhật.

d) Trên tia đối của tia BA lấy N sao cho ID = BN. Chứng minh MK, BI và ND đồng quy.

e) AM cắt NE tại F. Chứng minh: 3 điểm F, B, C thẳng hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *