Đề kiểm tra chất lượng đầu năm 2011-2012 Toán lớp 7

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm Toán lớp 7 năm học 2011-2012

BÀI 1 : (4 điểm)

Tính :

  1. \frac{-1}{15} +\frac{-1}{10}
  2. -(\frac{11}{14} -\frac{8}{19} )+ (\frac{3}{14} -\frac{8}{9} )
  3. 25(\frac{-1}{5})^3+\frac{1}{5}-2(-\frac{1}{2})-\frac{1}{2}
  4. (\frac{3}{5})^{2003}:(\frac{9}{25} )^{1000}

BÀI 2 : (2 điểm)

Tìm x, biết :

  1. -\frac{21}{13}x +\frac{1}{3} =-\frac{2}{3}
  2. |-2x+\frac{3}{4}|-2\frac{1}{2} =0

 BÀI 3 : (1 điểm)

Cho A = |x-\frac{1}{3}|+\frac{1}{4} . Hãy so sánh A và \frac{1}{5}

BÀI 4 : (3 điểm)

Vẽ góc xOy bằng 60°. Trên tia Ox lấy điểm D sao cho OD = 4cm. vẽ đường thẳng d1 là đường trung trực của đoạn OD. Vẽ đường thẳng d2 đi qua D và song song với tia Oy, đường thẳng d2 cắt d1 tại C. tính góc CDO.

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2