Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 8 quận Hà Đông 2017-2018

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 quận Hà Đông, TP Hà Nội năm học 2017 – 2018. Thời gian làm bài: 60 phút.

Bài 1 (2 điểm). Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) $ {{x}^{2}}-3x+xy-3y$

b) $ {{x}^{2}}+{{y}^{2}}-2xy-25$

Bài 2 (1,5 điểm). Sắp xếp và thực hiện phép chia

$ \left( {3{{x}^{4}}+4x-2{{x}^{3}}-2{{x}^{2}}-8} \right):\left( {{{x}^{2}}-2} \right)$

Bài 3 (2 điểm). Tìm x, biết:

a) $ \left( {x+3} \right)\left( {{{x}^{2}}-3x+9} \right)-x{{\left( {x-2} \right)}^{2}}=27$

b) $ \left( {x-1} \right)\left( {x-5} \right)+3=0$

Bài 4 (3,5 điểm). Cho hình chữ nhật ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo . Lấy một điểm E nằm giữa hai điểm O và B. Gọi F là điểm đối xứng với điểm A qua E và I là trung điểm của CF.

a) Chứng minh tứ giác OEFC là hình thang và tứ giác OEIC là hình bình hành.

b) Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của F trên các đường thẳng BC và CD. Chứng minh tứ giác CHFK là hình chữ nhật.

c) Chứng minh bốn điểm E, H, K, I thẳng hàng.

Bài 5 (1 điểm). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

$ A=-2{{x}^{2}}-10{{y}^{2}}+4xy+4x+4y+2013$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *