Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 8 THCS Giáp Bát 2016-2017

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THCS Giáp Bát, quận Hoàng Mai, năm học 2016 – 2017. Thời gian làm bài: 90 phút.

I. Phần trắc nghiệm (2điểm):

Bài 1: (1 điểm) Chọn đáp án đúng :

1. $ \displaystyle {{(2x-1)}^{2}}$ bằng:

A. $ \displaystyle 4{{x}^{2}}-4x+1$

B. $ \displaystyle {{(1-2x)}^{2}}$

C. $ \displaystyle 4{{x}^{2}}-1$

D. $ \displaystyle 2{{x}^{2}}-1$

2. Kết quả rút gọn của: $ \displaystyle \left( {{{x}^{2}}+xy+{{y}^{2}}} \right)(x-y)-(x+y)\left( {{{x}^{2}}-xy+{{y}^{2}}} \right)$ là:

A. $ \displaystyle 2{{y}^{3}}$

B. $ \displaystyle -2{{x}^{3}}$

C. $ \displaystyle -2{{y}^{3}}$

D. $ \displaystyle 2{{x}^{3}}$

Bài 2 :(1 điểm) Các khẳng định sau đúng hay sai?

a. Hình thang cân có 2 đường chéo vuông góc.

b. Hình thang có 2 cạnh bên song song là hình bình hành.

c. Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau.

d. Tam giác đều là hình có tâm đối xứng.

II. Phần tự luận (8 điểm):

Bài 1 :(2 điểm) Rút gọn biểu thức:

a. $ \displaystyle (2x-1)(x+3)-{{(x-2)}^{2}}-x(x-1)$

b. $ \displaystyle (x-3)({{x}^{2}}+3x+9)-x(x-2)(x+2)$

Bài 2: (2 điểm) Tìm $ \displaystyle x$ biết:

a. $ \displaystyle \text{(x+2)(x-2)-(x+4)(x-2)=-6}$

b. $ \displaystyle {{x}^{2}}-3x+2=0$

Bài 3: (3.5 điểm)

Cho  nhọn. Gọi H là trực tâm của tam giác. M là trung điểm của BC. Gọi D là điểm đối xứng của H qua M.

a. Chứng minh: Tứ giác BHCD là hình bình hành.

b. Chứng minh: Tam giác ABD vuông tại B, tam giác ACD vuông tại C.

c. Gọi I là trung điểm của AD. Chứng minh: IA =IB =IC =ID.

Bài 4: (0.5 điểm) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

$ \displaystyle B=-3{{x}^{2}}-12x-8$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *