Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 9 THCS Hoàng Hoa Thám 2017-2018

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Hoàng Hoa Thám,  năm học 2017-2018.

Bài 1 (2,5 điểm): Thực hiện phép tính.

a) 4\sqrt{3}-\frac{1}{9}\sqrt{{45}}+\sqrt{{27}}-\frac{2}{3}\sqrt{5}

b) \displaystyle \frac{{3+2\sqrt{3}}}{{\sqrt{3}}}+\frac{{2+\sqrt{2}}}{{1+\sqrt{2}}}-(2+\sqrt{3})

c) \frac{{-3}}{2}\sqrt{{9-4\sqrt{5}}}+\sqrt{{{{{(-4)}}^{2}}{{{(1+\sqrt{5})}}^{2}}}}

d) \left( {1+\frac{1}{{{{{\tan }}^{2}}{{{25}}^{o}}}}} \right){{\sin }^{2}}{{25}^{o}}-\tan {{55}^{o}}.\tan {{35}^{o}}

Bài 2 (1,5 điểm): Giải phương trình.
a) 3\sqrt{{x-7}}-4=11

b) \sqrt{{\frac{{50-25x}}{4}}}-8\sqrt{{2-x}}+\sqrt{{18-9x}}=-10

c) \sqrt{{x+1}}-\sqrt{{x-2}}=1

Bài 3 (2 điểm):

Cho hai biểu thức A=\frac{{x+3}}{{\sqrt{x}-2}}B=\frac{{\sqrt{x}-1}}{{\sqrt{x}+2}}+\frac{{5\sqrt{x}-2}}{{x-4}} với x>0;x\ne 4

a) Tính giá trị biểu thức A khi x=9

b) Rút gọn biểu thức B

c) So sánh biểu thức P = A : B với 2

Bài 4 (3,5 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH(H\in BC)

a) Biết AB = 12cm; BC = 20cm. Tính AC, \widehat{B}, AH (góc làm tròn đến độ)

b) Kẻ HE vuông góc AB (E\in AB). Chứng minh: AE.AB=A{{C}^{2}}-H{{C}^{2}}

c) Kẻ HF vuông góc AC (F\in AC). Chứng minh: \displaystyle \text{AF}=AE.\tan C

d) Chứng minh rằng: {{\left( {\frac{{AB}}{{AC}}} \right)}^{3}}=\frac{{BE}}{{CF}}

Bài 5 (0,5 điểm): Cho ba số thực dương x, y, z thỏa mãn xy+yz+zx=2017

Chứng minh: \sqrt{{\frac{{yz}}{{{{x}^{2}}+2017}}}}+\sqrt{{\frac{{zx}}{{{{y}^{2}}+2017}}}}+\sqrt{{\frac{{xy}}{{{{z}^{2}}+2017}}}}\le \frac{3}{2}

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2