Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán 7 THCS Nguyễn Tất Thành 2018-2019

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 trường THCS Nguyễn Tất Thành, ĐH sư phạm Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút.

Câu 1(2đ).

  1. Cho biểu thức: \displaystyle A=\frac{1}{{16}}{{x}^{4}}+3{{\text{x}}^{2}}-\frac{5}{4}x+5. Tính giá trị cùa biểu thức A khi x=4.
  2. Cho biểu thức: \displaystyle B=\frac{{{{x}^{3}}-4{{\text{x}}^{2}}y+3{{y}^{2}}-4}}{{3{{\text{x}}^{3}}-3{{y}^{2}}-3y}}. Tính giá trị của biểu thức B khi \displaystyle x=\frac{1}{2};\text{ }y=-1

Câu 2(2,5đ). Cho biểu thức \displaystyle \text{C=4x}+3

  1. Tính giá trị của biểu thức C tại x thỏa mãn \displaystyle \left| {2\text{x}-1} \right|=\frac{1}{2}
  2. Với giá trị nào của x thì \displaystyle C=-\frac{5}{2}

Câu 3 (1,5đ). Tính giá trị của biểu thức: \displaystyle D=\frac{{4\text{x}-\text{5y}}}{{3\text{x}+4y}} với \displaystyle \frac{x}{y}=\frac{3}{4}

Câu 4 (3,5đ). Cho tam giác cân DEF (DE=DF). Gọi N và M làn lượt là trung điểm của DE và DF, kẻ DH vuông góc với EF tại H.

  1. Chứng minh: HE=HF. Giả sử DE=DF=5cm; EF=8cm. Tính độ dài đoạn DH;
  2. Chứng minh: EM=FN và \displaystyle \widehat{{DEM}}=\widehat{{DFN}};
  3. Chứng minh ba điểm D, K, H thẳng hàng.

Câu 5 (0,5đ). Cho hai biểu thức \displaystyle M=3\text{x}\left( {x-y} \right)\displaystyle N={{y}^{2}}-{{x}^{2}}. Biết \displaystyle \left( {x-y} \right)\vdots 11.

Chứng minh rằng \displaystyle \left( {M-N} \right)\vdots 11

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2