Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán 8 năm 2011-2012

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán 8

Bài 1: (1 điểm) Tính (rút gọn) :

a) -5xy(3x2y – 5xy +y2)

b) (x + 8)2 -2(x + 8) (x – 2) + (x – 2)2

Bài 2: (2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) 3x4 – 6x3 + 3x2

b) x2 – 49y2

c) 3x(x – 2y ) -6(2y – x)

d) x2 + 2x + 1 – y2

Bài 3: (1,5 điểm) Tìm x :

a) 4x2 – 5x = 0

b) 2x3 – 50x = 0

Bài 4: (1 điểm) Chứng minh rằng biểu thức sau luôn dương với mọi x.

A = x2 – 6x + 11

Bài 5: (3,5 điểm) Cho hình bình hành ABCD. Từ A kẽ đường thẳng vuông góc BD tại H và cắt CD tại E, từ C kẽ đường thẳng vuông góc BD tại K và cắt CD tại F.

a) Chứng minh : ΔADH = ΔBCK.

b) Chứng minh tứ giác AHCK là hình bình hành.

c) Chứng minh : E, F đối xứng nhau qua tâm O của hình bình hành ABCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *