Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 8 THCS Minh Khai 2017-2018

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 8 trường THCS Minh Khai, phòng giáo dục và đào tạo quận Bắc Từ Liêm năm học 2017-2018. Thời gian làm bài 90 phút.

Bài 1 (1,5 điểm) Cho biểu thức

P = $ \left( {\frac{x}{{x-2}}+\frac{1}{{{{x}^{2}}-4}}} \right):\frac{{x+1}}{{x+2}}$ với x ≠ – 1; x ≠ ± 2

a) Rút gọn P

b) Tính giá trị của P tại x = $ \frac{1}{2}$

Bài 2 (2,5 điểm) Giải các phương trình sau

a) 3(5x – 2) – 7x = 10

b) $ \frac{{2x+1}}{3}+\frac{{3x-2}}{2}=\frac{1}{6}$

c) x3 – 3x2 + 2x – 6 = 0

d) $ \frac{{x-1}}{x}+\frac{1}{{x+1}}=\frac{{2x+1}}{{{{x}^{2}}+x}}$

Bài 3 (2 điểm) Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 30 km/h. Khi đến B ô tô trả hàng mất 2 giờ rồi quay về A với vận tốc 40 km/h. Tổng thời gian đi, trả hàng ở B và về mất 10 giờ 45 phút. Tính độ dài quãng đường AB

Bài 4 (3,5 điểm). Cho ∆ABC vuông ở A có AB = 3cm, AC = 4cm, đường cao AH. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho AB = BE

a) Chứng minh ∆HBA $ \backsim $ ∆ABC

b) Chứng minh BE2 = BH.BC

c) Tính BC, AH

d) Tia phân giác của $ \displaystyle \widehat{{ABC}}$ cắt AC tại D. Tính tỉ số $ \frac{{{{S}_{{CED}}}}}{{{{S}_{{ABC}}}}}$

Bài 5 (0,5 điểm) Tìm bốn số tự nhiên liên tiếp sao cho tổng các lập phương của ba số bằng lập phương của số thứ tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *