Đề kiểm tra HK1 môn Toán 6 THCS Marie Curie 2019-2020

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6, trường THCS & THPT Marie Curie, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, năm học 2019-2020.

Thời gian làm bài: 90 phút.

Bài 1 (2 điểm). Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý (nếu có thể):

a) 17 . 85 + 15 . 17

b) $ \left( {{{3}^{{15}}}.4+{{{5.3}}^{{15}}}} \right):{{3}^{{16}}}$ d) (2019 – 181 + 27) – (-181 + 27)

c) (-13) + 26 + 74 + 13 + (-100)

Bài 2 (2 điểm). Tìm số nguyên x biết:

a) 92 – (17 + x) = 72 c) x + 199 là số nguyên âm lớn nhất.

b) $ 720:\left[ {41-(2x+5)} \right]=40$ d) $ 2+\left| {x-1} \right|=\left| {-5} \right|$

Bài 3 (2,5 điểm) Một số sách sau khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đều thừa 2 cuốn. Tính số sách biết rằng số sách trong khoảng từ 350 đến 400 cuốn.

Bài 4 (2,5 điểm) Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho: OA = 2cm, OB = 6cm.

a) Chứng tỏ rằng điểm A nằm giữa hai điểm O và B. Tính độ dài đoạn thảng AB.

b) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính AM, OM.

c) Gọi Oy là tia đối của tia Ox. Lấy điểm K trên tia Oy sao cho OK = 4cm. Điểm O có phải là trung điểm của đoạn thẳng KM không? Vì sao?

Bài 5 (1 điểm)

a) Cho $ A={{9}^{{23}}}+{{5.3}^{{43}}}$. Chứng minh A chia hết cho 32.

b) Chứng minh rằng nếu p là số nguyên tố lớn hơn 3 thì (p – 1)(p +1) chia hết cho 24.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *