Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 6 THCS Marie Curie 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS và THPT Marie Curie năm học 2018-2019.

Bài 1: (2đ) Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể)

a) – 27 + 34 + (- 173) + (- 50) + 166

b) 100 – [60 – (9 – 2)2].3

c) 63 + 37.38

d) (2002 – 79 + 15) – (- 79 + 15)

Bài 2: (2đ) Tìm số nguyên x biết

a) 15 + x = – 3

b) 15 – 2(x – 1) = – 3

c) |x + 5| = 1 – (- 5)

d) 2x – (3 + x) = 5 – 7

Bài 3: (2,5đ) Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 300 đến 400. Biết rằng nếu xếp hàng 5; 8; 12 thì đều thừa 1 em. Tính số học sinh khối 6 của trường?

Bài 4: (2,5đ) Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 3cm, ON = 5cm. I là trung điểm của OM.

a) Tính MN, IN

b) Trên tia đối của Ox lấy điểm K sao cho OK = 3cm. Tính KM.

c) O có là trung điểm của MK không? Vì sao?

Bài 5: (1đ)

a) Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n, hai số sau là hai số nguyên tố cùng nhau: 2n + 3 và 4n + 8

b) Cho A = 1 + 2 + 22 + 23 + … + 230. Viết A + 1 dưới dạng một lũy thừa.

(Thí sinh không dùng máy tính bỏ túi)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *