Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 6 THCS Marie Curie 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS và THPT Marie Curie năm học 2018-2019.

Bài 1: (2đ) Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể)

a) – 27 + 34 + (- 173) + (- 50) + 166

b) 100 – [60 – (9 – 2)2].3

c) 63 + 37.38

d) (2002 – 79 + 15) – (- 79 + 15)

Bài 2: (2đ) Tìm số nguyên x biết

a) 15 + x = – 3

b) 15 – 2(x – 1) = – 3

c) |x + 5| = 1 – (- 5)

d) 2x – (3 + x) = 5 – 7

Bài 3: (2,5đ) Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 300 đến 400. Biết rằng nếu xếp hàng 5; 8; 12 thì đều thừa 1 em. Tính số học sinh khối 6 của trường?

Bài 4: (2,5đ) Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 3cm, ON = 5cm. I là trung điểm của OM.

a) Tính MN, IN

b) Trên tia đối của Ox lấy điểm K sao cho OK = 3cm. Tính KM.

c) O có là trung điểm của MK không? Vì sao?

Bài 5: (1đ)

a) Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n, hai số sau là hai số nguyên tố cùng nhau: 2n + 3 và 4n + 8

b) Cho A = 1 + 2 + 22 + 23 + … + 230. Viết A + 1 dưới dạng một lũy thừa.

(Thí sinh không dùng máy tính bỏ túi)

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp, hỗ trợ giải toán vui lòng gửi về email toancap2.net@gmail.com hoặc inbox fanpage Toán cấp 2.

Và tham gia nhóm Giải toán cấp 2 để hỗ trợ nhau giải các bài toán lớp 6, 7, 8, 9: https://www.facebook.com/groups/2158306784220150

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2