Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 6 THCS Tứ Liên – Tây Hồ năm 2017 – 2018

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Tứ Liên, quận Tây Hồ năm học 2017 – 2018. Thời gian làm bài 90 phút.

Bài 1 (3 điểm): Thực hiện phép tính

a) [214-(18.5-32.4)] : 10-6

b) 100-60 : (56 : 54 – 3.5)

c) |-45|-84 + |32|.5 – 17

Bài 2 (2 điểm): Tìm x biết:

a) 100-x = 42 – ( 15-7)

b) 93 – (x2 – 15) = 32.3

Bài 3 (2 điểm): Một số sách khi xếp thành từng bó 8 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn đều vừa đủ bó. Biết số sách trong khoảng từ 400 đến 500. Tính số sách?

Bài 4 (2,5 điểm): Trên cùng một tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 5cm, OB = 3cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

b) Vẽ tia Oy là tia đối cùa tia Ox. Trên tia Oy lấy điểm C sao cho AC = 8cm Tính độ dài đoạn thẳng OC và chứng tỏ rằng O là trung điểm của đoạn thẳng BC.

c) Lấy M là trung điểm của đoạn thẳng OB. Tính độ dài đoạn thẳng AM

Bài 5 (0,5 điểm). Chứng minh rằng: (22020 –  2201 ) $ \displaystyle \vdots $ 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *