Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 8 THCS Lương Thế Vinh 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THCS Lương Thế Vinh, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, năm học 2018-2019.

Thời gian: 90 phút

Bài 1 (1,5 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 2x3 – 8x2 + 8x

b) 2x2 – 3x + 5

c) x2y – x3 – 9y + 9x

Bài 2 (1 điểm): Tìm đa thức A biết:

A.(2x – 5) = 2x3 – 7x2 + 9x – 10

Bài 3 (3,5 điểm): Cho biểu thức: P = \left( {\frac{{2x-1}}{{x+3}}-\frac{x}{{3-x}}-\frac{{3-10x}}{{{{x}^{2}}-9}}} \right):\frac{{x+2}}{{x-3}}

a) Rút gọn P và tìm điều kiện xác định của P

b) Tính giá trị của P khi x2 – 7x + 12 = 0

c) Tìm các giá trị nguyên của x để P có giá trị nguyên dương

Bài 4 (3,5 điểm): Cho ∆ABC có 3 góc nhọn AB < AC. Các đường cao BE, CF cắt nhau tại H. Gọi M là trung điểm của BC. K là điểm đối xứng với H qua M.

a) Chứng minh: Tứ giác BHCK là hình bình hành

b) Chứng minh: BK ⊥ AB và CK ⊥ AC

c) Gọi I là điểm đối xứng với H qua BC. Chứng minh: Tứ giác BIKC là hình thang cân.

d) BK cắt HI tại G. Tam giác ABC phải có thêm điều kiện gì để tứ giác GHCK là hình thang cân.

Bài 5 (0,5 điểm): Cho các số x, y thỏa mãn điều kiện:

2x2 + 10y2 – 6xy – 6x – 2y + 10 = 0

Hãy tính giá trị biểu thức A = \frac{{{{{\left( {x+y-4} \right)}}^{{2018}}}-{{y}^{{2018}}}}}{x}

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp, hỗ trợ giải toán vui lòng gửi về email toancap2.net@gmail.com hoặc inbox fanpage Toán cấp 2.

Và tham gia nhóm Giải toán cấp 2 để hỗ trợ nhau giải các bài toán lớp 6, 7, 8, 9: https://www.facebook.com/groups/2158306784220150

3 bình luận
  1. Tứ GIÁC BHCK LÀM SAO MÀ LÀ HÌNH THANG CÂN ĐƯỢC

  2. Tứ GIÁC GHCK LÀM SAO MÀ LÀ HÌNH THANG CÂN ĐƯỢC

    • đề bài yêu cầu tìm điều kiện để GHCK là hình thang cân đó e. Tức là tìm đk để 2 cạnh bên bằng nhau.

Bình luận của bạn
Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2
Có thể bạn quan tâm
x