Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 8 THCS Lương Thế Vinh 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THCS Lương Thế Vinh, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, năm học 2018-2019.

Thời gian: 90 phút

Bài 1 (1,5 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 2x3 – 8x2 + 8x

b) 2x2 – 3x + 5

c) x2y – x3 – 9y + 9x

Bài 2 (1 điểm): Tìm đa thức A biết:

A.(2x – 5) = 2x3 – 7x2 + 9x – 10

Bài 3 (3,5 điểm): Cho biểu thức: P = \left( {\frac{{2x-1}}{{x+3}}-\frac{x}{{3-x}}-\frac{{3-10x}}{{{{x}^{2}}-9}}} \right):\frac{{x+2}}{{x-3}}

a) Rút gọn P và tìm điều kiện xác định của P

b) Tính giá trị của P khi x2 – 7x + 12 = 0

c) Tìm các giá trị nguyên của x để P có giá trị nguyên dương

Bài 4 (3,5 điểm): Cho ∆ABC có 3 góc nhọn AB < AC. Các đường cao BE, CF cắt nhau tại H. Gọi M là trung điểm của BC. K là điểm đối xứng với H qua M.

a) Chứng minh: Tứ giác BHCK là hình bình hành

b) Chứng minh: BK ⊥ AB và CK ⊥ AC

c) Gọi I là điểm đối xứng với H qua BC. Chứng minh: Tứ giác BIKC là hình thang cân.

d) BK cắt HI tại G. Tam giác ABC phải có thêm điều kiện gì để tứ giác GHCK là hình thang cân.

Bài 5 (0,5 điểm): Cho các số x, y thỏa mãn điều kiện:

2x2 + 10y2 – 6xy – 6x – 2y + 10 = 0

Hãy tính giá trị biểu thức A = \frac{{{{{\left( {x+y-4} \right)}}^{{2018}}}-{{y}^{{2018}}}}}{x}

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp, hỗ trợ giải toán vui lòng gửi về email toancap2.net@gmail.com hoặc inbox fanpage Toán cấp 2.

Và tham gia nhóm Giải toán cấp 2 để hỗ trợ nhau giải các bài toán lớp 6, 7, 8, 9: https://www.facebook.com/groups/2158306784220150

3 Comments

Add a Comment
  1. Tứ GIÁC BHCK LÀM SAO MÀ LÀ HÌNH THANG CÂN ĐƯỢC

  2. Tứ GIÁC GHCK LÀM SAO MÀ LÀ HÌNH THANG CÂN ĐƯỢC

    1. đề bài yêu cầu tìm điều kiện để GHCK là hình thang cân đó e. Tức là tìm đk để 2 cạnh bên bằng nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2