Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 8 THCS Ngọc Lâm 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THCS Ngọc Lâm phòng giáo dục và đào tạo quận Long Biên năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. Đề chính thức. Có đáp án.

Bài 1 (2,0 điểm) Thực hiện phép tính

a) (2x + 3)(x – 2) – 2x2

b) (3x3 – 4x2 + 5x + 6) : (x2 – 2x + 3)

Bài 2 (2,0 điểm) Tìm x

a) 3x2 – 6x + 3 = 0

b) 2x(x + 3) – 4(x + 3) = 0

c) x2 + 7x + 10 = 0

Bài 3 (2,0 điểm) Cho hai biểu thức:

A = $ \frac{{x+1}}{{x+3}}$ và B = $ \frac{3}{{x-3}}-\frac{{6x}}{{9-{{x}^{2}}}}+\frac{x}{{x+3}}$

a) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 5

b) Rút gọn biểu thức B

c) Biết P = A.B, tìm các số tự nhiên x để P ∈ Z

Bài 4 (3,5 điểm) Cho ∆ABC vuông tại A (AB < AC). Gọi D là trung điểm của AC. Vẽ điểm E đối xứng với điểm B qua D.

a) Chứng minh: Tứ giác ABCE là hình bình hành

b) Gọi M là điểm đối xứng với B qua A. Tứ giác AMEC là hình gì? Vì sao?

c) Kéo dài MD cắt BC tại I. Vẽ đường thẳng qua A song song với MD cắt BC ở K. Chứng minh: KC = 2BK

d) Cho AC = 8cm, BC = 10cm. Tính diện tích của tứ giác MECB

Bài 5 (0,5 điểm). Ông Giáp có 15m hàng rào rất đẹp. Ông muốn rào một sân vườn hình chữ nhật để đạt được diện tích lớn nhất. vườn ngay sát tường nhà để một chiều không phải rào. Hỏi diện tích sân vườn đó là bao nhiêu m2 ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *