Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 huyện Đông Anh 2018-2019 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 phòng giáo dục và đào tạo huyện Đông Anh năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. (không kể giao đề). Có đáp án.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 huyện Đông Anh 2018-2019 có đáp án

Hướng dẫn giải:

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 huyện Đông Anh 2018-2019 có đáp án-1

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 huyện Đông Anh 2018-2019 có đáp án-2

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 huyện Đông Anh 2018-2019 có đáp án-3

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 huyện Đông Anh 2018-2019 có đáp án-4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *