Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 huyện Sóc Sơn 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 phòng giáo dục và đào tạo huyện Phúc Thọ năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. (không kể thời gian giao đề).

Ngày thi: 11/12/2018.

Câu 1 (2 điểm). Thực hiện phép tính

a) 2\sqrt{{48}}+4\sqrt{{27}}+\sqrt{{75}}+\sqrt{{12}}

b) \frac{3}{{\sqrt{5}-2}}+\frac{3}{{\sqrt{5}+2}}-\frac{{5-\sqrt{5}}}{{\sqrt{5}-1}}

Câu 2 (2,5 điểm). Cho hai biểu thức

A = \frac{{x-2}}{{x+2\sqrt{x}}}+\frac{1}{{\sqrt{x}+2}} và B = \frac{{\sqrt{x}+1}}{{\sqrt{x}-1}} với x > 0; x ≠ 1

a) Tính giá trị của biểu thức B khi x = 16

b) Rút gọn biểu thức P = A.B

c) Tìm giá trị của x để P = \frac{3}{2}

Câu 3 (2 điểm). Cho hàm số y = (2m – 1)x + 3 (1) với m là tham số, m ≠\frac{1}{2}

a) Xác định m để hàm số (1) nghịch biến trên R.

b) Xác định m để đồ thị hàm số (1) đi qua điểm M(1; 4)

c) Vẽ đồ thị hàm số (1) khi m = 1

Câu 4 (3 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại B, đường cao BH (H ∈ AC). Biết AB = 9cm, AC = 15cm.

a) Tính độ dài đoạn BC, BH

b) Vẽ đường tròn (A; AB), tia BH cắt đường tròn (A; AB) tại D. Chứng minh AC là tia phân giác của góc BAD.

c) Chứng minh CD là tiếp tuyến của đường tròn (A; AB)

Câu 5 (0,5 điểm). Giải phương trình

{{x}^{2}}-4x-2\sqrt{{2x-5}}+5=0

——————–Hết——————–

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp, hỗ trợ giải toán vui lòng gửi về email toancap2.net@gmail.com hoặc inbox fanpage Toán cấp 2.

Và tham gia nhóm Giải toán cấp 2 để hỗ trợ nhau giải các bài toán lớp 6, 7, 8, 9: https://www.facebook.com/groups/2158306784220150

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2