Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 huyện Thường Tín 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 phòng giáo dục và đào tạo huyện Thường Tín năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. (không kể thời gian giao đề).

Câu 1. (2,5 điểm)

Cho biểu thức P = \left( {\frac{{3\sqrt{x}}}{{\sqrt{x}+5}}+\frac{{2\sqrt{x}}}{{\sqrt{x}-5}}+\frac{{3x-5\sqrt{x}}}{{25-x}}} \right):\left( {2-\frac{{2\sqrt{x}+9}}{{\sqrt{x}+5}}} \right)

1) Rút gọn biểu thức P

2) Tính giá trị của biểu thức P khi x = 27-10\sqrt{2}

3) Tìm x để |P| = – P

Câu 2. (1,5 điểm) Giải các phương trình sau:

1) 3\sqrt{{x-2}}+5=14

2) \sqrt{{{{x}^{2}}-4x+4}}=1-2x

Câu 3. (2,0 điểm)

Cho hàm số y = (m2 + 1)x + 2m – 1 có đồ thị là đường thẳng dm.

1) Với m biết đường thẳng dm cắt trục tung tại điểm có tung độ là – 3

2) Với giá trị m tìm được ở câu trên, hãy vẽ đồ thị hàm số. Khi đó hãy tính khoảng cách từ gốc tọa độ đến đồ thị hàm số.

3) Tìm m biết đường thẳng dm song song với đường thẳng y = 2x + 1

Câu 4. (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC có AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 5cm, kẻ AH vuông góc với BC (H ∈ BC). Vẽ đường tròn (O) đi qua điểm A và tiếp xúc với cạnh BC tại điểm B, đường tròn (I) đi qua điểm A và tiếp xúc với cạnh BC tại điểm C.

1) Tính độ dài của AH.

2) Chứng minh rằng: Các đường tròn (O) và (I) tiếp xúc ngoài với nhau tại A.

3) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng: Tam giác IMO vuông và OI là tiếp tuyến của đường tròn đường kinh BC.

Câu 5. (0,5 điểm)

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức: Q = \frac{{{{x}^{2}}-x+1}}{{{{x}^{2}}+x+1}}

———————Hết——————–

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp, hỗ trợ giải toán vui lòng gửi về email toancap2.net@gmail.com hoặc inbox fanpage Toán cấp 2.

Và tham gia nhóm Giải toán cấp 2 để hỗ trợ nhau giải các bài toán lớp 6, 7, 8, 9: https://www.facebook.com/groups/2158306784220150

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2