Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 quận Hai Bà Trưng 2018-2019 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 phòng giáo dục và đào tạo quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. (không kể thời gian phát đề). Đề chính thức.

Ngày thi: 12/12/2018.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 quận Hai Bà Trưng 2018-2019 có đáp án

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN LỚP 9 QUẬN HAI BÀ TRƯNG NĂM HỌC 2018 – 2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 quận Hai Bà Trưng 2018-2019 có đáp án-1

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 quận Hai Bà Trưng 2018-2019 có đáp án-2

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 quận Hai Bà Trưng 2018-2019 có đáp án-3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *