Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 quận Hoàng Mai 2017-2018 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9 phòng giáo dục và đào tạo quận Hoàng Mai năm học 2017-2018. Thời gian làm bài 90 phút. (không kể thời gian giao đề).

Ngày kiểm tra: 17 tháng 4 năm 2018.

Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 quận Hoàng Mai 2017-2018 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 quận Hoàng Mai 2017-2018 có đáp án-1

Hướng dẫn giải:

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 quận Hoàng Mai 2017-2018 có đáp án-2

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 quận Hoàng Mai 2017-2018 có đáp án-3

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 quận Hoàng Mai 2017-2018 có đáp án-4

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 quận Hoàng Mai 2017-2018 có đáp án-5

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 quận Hoàng Mai 2017-2018 có đáp án-6

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 quận Hoàng Mai 2017-2018 có đáp án-7

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 quận Hoàng Mai 2017-2018 có đáp án-8

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 quận Hoàng Mai 2017-2018 có đáp án-9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *