Đề kiểm tra KSCL môn Toán 8 quận Hà Đông 2018-2019

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng môn Toán lớp 8, Phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông, TP Hà Nội năm học 2018-2019.

Thời gian làm bài: 60 phút

Bài 1 (2 điểm). Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) 11x+11y+{{x}^{2}}+xy

b) 225-4{{x}^{2}}-4xy-{{y}^{2}}

Bài 2 (2 điểm). Cho A={{x}^{2}}-{{y}^{2}}-4x+4

Tính giá trị của A khi x+y=102x-y=72

Bài 3 (2 điểm). Tìm x biết:

a) {{(x+1)}^{2}}=x+1

b) {{(x-2)}^{3}}-(x-3)({{x}^{2}}+3x+9)+6{{(x+1)}^{2}}=49

Bài 4 (3,5 điểm).

Cho tam giác ABC vuông tại A, D là trung điểm của BC. Gọi M là điểm đối xứng với D qua AB, E là giao điểm của DM và AB. Gọi N là điểm đối xứng với D qua AC, F là giao điểm của DN và AC.

a) Tứ giác AFDE là hình gì? Vì sao?

b) Chứng minh tứ giác ADBM và tứ giác ANCD là hình bình hành.

c) Gọi O là giao điểm của EF và AD. Chứng minh ba điểm M, O, C thẳng hàng.

Bài 5 (0,5 điểm). Cho a,b,c thỏa mãn {{a}^{2}}+{{b}^{2}}+{{c}^{2}}=27a+b+c=9.

Tính giá trị của biểu thức B={{(a-4)}^{{2018}}}+{{(b-4)}^{{2019}}}+{{(c+4)}^{{2020}}}

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp, hỗ trợ giải toán vui lòng gửi về email toancap2.net@gmail.com hoặc inbox fanpage Toán cấp 2.

Và tham gia nhóm Giải toán cấp 2 để hỗ trợ nhau giải các bài toán lớp 6, 7, 8, 9: https://www.facebook.com/groups/2158306784220150

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2