Đề kiểm tra môn Toán lớp 6 học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra Toán 6

Đề kiểm tra môn Toán lớp 6 học kì 1 có đáp án-1
Hướng dẫn giải:

Câu 1:

– 2012;– 80; – 52; –39; 0; 49; 76; ; 112

Câu 2:a)

A = {x ∈ N | x ≤ 7}

= {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7}

B = {x ∈ Z | – 1 ≤ x < 6}

= {-1; 0; 1; 2; 3; 4; 5}

  1. b) A ∩ B = {0; 1; 2; 3; 4; 5}

Câu 3:

  • 516 – [ (54 – 22 . 7) : 13 + 34 . 5]

= 516 – [ (54 – 4 . 7) : 13 + 81 . 5]

= 516 – [ 26 : 13 + 405]

= 516 – 407

= 109

  • 15 + │14 + (–18) │ + (–9)

= 15 + │-4 │ + (–9)

= 15 + 4 + (–9)

= 10

Câu 4:

  • x – 47 = 23 . 32

x – 47 = 72

x = 72 + 47

x = 119

  • 351 : (2x – 3) = 33

351 : (2x – 3) = 27

(2x – 3) = 351 :27

(2x – 3) = 13

2x = 13+ 3

2x = 16

x = 16 : 2 = 8

Câu 5:

Gọi x là phần quà.

Theo đề bài : Chia đều 54 bút, 60 thước và 168 tập vào các phần quà, nên : x ∈ UC(54 ; 60 ; 168)

Mà : x nhiều nhất, nên : x = UCLN(54 ; 60 ; 168).

Phân tích thành các thừa số nguyên tố :

54 = 2. 33

60 = 22.3.5

168 = 23.3.7

UCLN(54 ; 60 ; 168) = 2.3 = 6

Vậy : chia được nhiều nhất 6 phần quà. Mỗi phần gồm :

54 : 6 = 9 bút

60 : 6 = 10 thước

168 : 6 =28 tập

Câu 6:

Đề kiểm tra môn Toán lớp 6 học kì 1 có đáp án-2

Trên tia Ox, ta có : OA < OB (2cm < 5cm)

Nên : điểm A nằm giữa O và B

Suy ra : OB = OA + AB

5 = 2 + AB

AB = 5 – 2 = 3cm.

b) Trên tia Ax, ta có : AB < AC (3cm < 6cm)

Nên : điểm B nằm giữa A và C (1).

Mà : AB = AC : 2 ( 3cm = 6cm :2) (2)

Từ (1) và (2), suy ra : điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *