Đề kiểm tra Toán 6 HK1 huyện Xuyên Mộc năm 2017 – 2018

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 6 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm học 2017 – 2018. Ngày thi 22 tháng 12 năm 2017.

Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án

Bài 1. (1,5 điểm): Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê:

a) A = {x/x ∈ Z; -3 < x ≤ 3}

b) Tập hợp B gồm các số là số đối của 3; 1; 0; -2.

Bài 2. (2,75 điểm): Thực hiện phép tính:

a) 17 – 2017

b) 5.23 – 27 : 32

c) 37.125 – 25.37 + |-10|

Bài 3. (2,25 điểm): Tìm x biết:

a) $ x+17=-33$

b) $ 2-(x-5)={{5.2}^{3}}$

c) $ 1009.x=\left( -1 \right)+2+\left( -3 \right)+4+\left( -5 \right)+6+\cdot \cdot \cdot +\left( -2017 \right)+2018$

Bài 4. (1,5 điểm):

Để hưởng ứng phong trào xanh – sạch – đẹp, lớp 6A đã chia lớp thành các nhóm nhỏ khi lao động. Các bạn nam và nữ của lớp được chia đều vào trong các nhóm (không thừa bạn nào). Hỏi chia được nhiều nhất là bao nhiêu nhóm, biết rằng lớp 6A có 18 bạn nam và 24 bạn nữ.

Bài 5. (2,0 điểm):

Cho đoạn thẳng AC = 5cm. Lấy điểm B nằm giữa A và C sao cho AB = 3cm. Trên tia đối của tia CB lấy điểm D sao cho CD = 1cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng BC.

b) Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AD không? Vì sao?

c) So sánh: AD + BC và 4.BC.

Đáp án và biểu điểm Đề kiểm tra Toán 6 HK1 huyện Xuyên Mộc năm 2017 – 2018

Đề kiểm tra Toán 6 HK1 huyện Xuyên Mộc năm 2017 – 2018-1

Đề kiểm tra Toán 6 HK1 huyện Xuyên Mộc năm 2017 – 2018-2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *